Netværks installation

Den nye version af Artikelbasen Samtid 99 kan evt installeres på en netværksserver.

Den nye version af programmet understøtter deling af programmet på netværk, men kun i fuld udstrækning, hvis klientmaskinerne alle er windows 32-bit maskiner (eller mac-maskiner).

Vi bemærker, at vi ikke yder support på eventuelle problemer, som relaterer sig til netværksinstallation. Men vi hører selvfølgelig gerne om problemer. Måske har vi løsningen på problemet, eller vi kan arbejde på en rettelse i næste versioner af programmet.

Se efter yderligere oplysninger og opdateringer på www.samtid.dk/samtid99/.

Installation på delt harddisk

Det skal først sikres, at filerne som er kopieret fra cd-rom'en er skrivebeskyttede. Det gælder alle filer fra cd-rom'ens rod og alle filer fra mappen "xtras". På filen "samtid99.v12" i mappen "v12db" skal skrivebeskyttelsen dog fjernes. Dette er nødvendigt for at databasen kan deles.

Første gang programmet køres fra en harddiskinstallation oprettes filen "samtid99.ini" i den mappe, hvor programmet er installeret. Denne fil indeholder bl.a. oplysninger om adgangskode til internettet samt evt. indstilling af en proxyserver.

I en netværksinstallation skal oplysningerne først indsættes.

Det sker ved at køre programmet "Samtid32.exe" (eller den rette mac-version af programmet) fra den mappe, som filerne er kopieret over på.

Herefter trykker du på "knappen" Opsætning og herefter Internet

Du skal nu sætte indstillingerne for internetopkobling. Desuden skal du sætte kryds i afkrydsningsfeltet 'delt databaseadgang'.

Når du har sat indstillingerne, skal filen "samtid99.ini" skrivebeskyttes.

Klienterne skal køre "samtid32.exe". Slet evt. "samtid.exe" fra netværksdrevet, hvis der ingen 16-bit windows maskiner findes på netværket, som skal have adgang til databasen.

Installation på delt cd-rom

Den nye version bør uden problemer kunne køre fra en delt cd-rom.

Afhængig af det benyttede netværk vil dog kun en bruger ad gangen kunne tilgå databasen på cd-rom'en.

De tilknyttede klienter vil som udgangspunkt ikke dele den samme "samtid99.ini" fil. Filen kan jo ikke installeres på cd-rom'en, og den placeres derfor som udgangspunkt i brugermaskinens windows-mappe. Derfor bliver klienterne selv ansvarlige for internetindstillingerne og at de tilgår databasen med 'delt databaseadgang'. Hvis programmet ikke finder en "samtid99.ini" fil i den mappe, som det kører fra, gemmes indstillingerne i "samtid99.ini" på den enkelte maskines windows-mappe. Hvis programmet kun skal køres fra et begrænset antal maskiner kan opsætningen ske ved at programmet køres fra hver af maskinerne og opsætningen sættes for hver.

En anden mulighed er at selve databasefilen "\v12db\samtid99.v12" og filen "\billeder.cxt" fortsat ligger på cd-rom'en, mens alt øvrigt kopieres ud på harddisken.

Hvis du vælger denne mulighed vil første kørsel af programmet lukke programmet med en fejlmeddelelse, men filen "samtid99.ini" er nu oprettet. Den skal nu redigeres med en passende editor.

Søg efter 'defaultDbFil=' og 'defaultBillederFil=' Disse skal tilføjes et filnavn på det delte cd-rom-drev fx 'defaultDbFil=j:\v12db\samtid99.v12' og 'defaultBillederFil=j:\billeder.cxt'.
Eller benyt et netværks-volumen fx: 'defaultBillederFil=\\edbkafe\cd-rom\billeder.cxt'

Herefter redigeres opsætningen som ved harddiskinstallation, og afslutningsvis skrivebeskyttes "samtid99.ini"

Understøtttelse af windows 3.1 og windows 3.11

Hvis der kobler sig 16 bit windows-maskiner på en netværksinstalleret database, så vil programmet meddele, at det kobler op på en database som er delt, at programmet vil forsøge at åbne programmet som enkeltbruger, og at det kan betyde at andre brugere ikke kan få adgang til databasen samtidig. Hvis databasen er placeret på et skrivbart drev kan der foretages følgende ændringer, som kan give windows-16 bit brugere delt adgang også:

Selve databasen, som er placeret i undermappen "v12db" og som hedder Samtid99.v12 skal have fjernet skrivebeskyttelsen.

Filen "samtid99.ini" skal redigeres med en passende editor. Søg efter 'SharedV12mode=readOnly' eller 'SharedV12mode=Shared ReadOnly' Dette skal erstattes af 'SharedV12mode=Shared ReadWrite'

Afslutningsvis skrivebeskyttes "samtid99.ini"

God fornøjelse....

Forlaget Hedeskov I/S

E-mail: samtid@samtid.dk

tlf. 70 20 18 64 - kl. 11-13