Netværks installation

Den nye version af "Artikelbasen Samtid 2001" kan evt installeres på en netværksserver.

Den nye version af programmet understøtter deling af programmet på netværk.

Dokumentationen til programmets 'databasemotor' fastslår at databasemotoren afhænger af Windows' og MacOS' fil- og netværksmanager ved tilgang til delte filer over lokalnetværket. Det vil sige at databasen kan deles på Appletalk og Microsoft-netværk (herunder SAMBA på en Linux/Unix-server), hvorimod 3-parts-software som Dave, CopsTalks mv. ikke kan anvendes.

Vi bemærker, at vi ikke yder support på eventuelle problemer, som relaterer sig til netværksinstallation. Men vi hører selvfølgelig gerne om problemer. Måske har vi løsningen på problemet, eller vi kan arbejde på en rettelse i næste versioner af programmet.

Se efter yderligere oplysninger og opdateringer på www.samtid.dk/samtid2001/.

Installation på delt harddisk

Det skal først sikres, at filerne som er kopieret fra cd-rom'en er skrivebeskyttede. Det gælder alle filer fra cd-rom'ens rod og alle filer fra mappen "xtras" og "v12db".

Første gang programmet køres fra en harddiskinstallation oprettes filen "samtid99.ini" i den mappe, hvor programmet er installeret. Denne fil indeholder bl.a. oplysninger om adgangskode til internettet samt evt. indstilling til en proxyserver.

I en netværksinstallation skal oplysningerne først indsættes.

Det sker ved at køre programmet "Samtid 2001.exe" fra den mappe, som filerne er kopieret over på.

Herefter trykker du på "knappen" [Opsætning] og herefter [Internet]

Du skal nu sætte indstillingerne for internetopkobling. Desuden skal du sætte kryds i afkrydsningsfeltet 'delt databaseadgang'.

Det bemærkes, at programmet ikke understøtter flerbrugerdeling af cachen (midlertidige filer) hvori gemmes billeder, som hentes fra nettet. Derfor bør feltet til indtastning af sti til midlertidige filer efterlades blankt, således at filerne gemmes i brugernes TEMP-mappe på brugernes egne maskiner.

Når du har sat indstillingerne, og afsluttet programmet, skal filen "samtid99.ini" skrivebeskyttes.

Slet gerne "samtid.exe" fra netværksdrevet, hvis der ingen 16-bit windows maskiner findes på netværket, som skal have adgang til databasen.

Installation på delt cd-rom

Den nye version bør kunne køre fra en delt cd-rom.

De tilknyttede klienter vil som udgangspunkt ikke dele den samme "samtid99.ini" fil. Filen kan jo ikke installeres på cd-rom'en, og den placeres derfor som udgangspunkt i brugermaskinens windows-mappe. Derfor bliver klienterne selv ansvarlige for internetindstillingerne og at de tilgår databasen med 'delt databaseadgang'. Hvis programmet ikke finder en "samtid99.ini" fil i den mappe, som det kører fra, gemmes indstillingerne i "samtid99.ini" på den enkelte maskines windows-mappe. Hvis programmet kun skal køres fra et begrænset antal maskiner kan opsætningen ske ved at programmet køres fra hver af maskinerne og opsætningen sættes for hver.

En anden mulighed er at selve databasefilen "\v12db\samtid99.v12" og filen "\billeder.cxt" fortsat ligger på cd-rom'en, mens alt øvrigt kopieres ud på harddisken.

Hvis du vælger denne mulighed vil første kørsel af programmet lukke programmet med en fejlmeddelelse, men filen "samtid99.ini" er nu oprettet. Den skal nu redigeres med en passende editor.

Søg efter 'defaultDbFil=' og 'defaultBillederFil=' Disse skal tilføjes et filnavn på det delte cd-rom-drev fx 'defaultDbFil=j:\v12db\samtid99.v12' og 'defaultBillederFil=j:\billeder.cxt'.
Eller benyt et netværks-volumen fx: 'defaultBillederFil=\\edbkafe\cd-rom\billeder.cxt'

Herefter redigeres opsætningen som ved harddiskinstallation, og afslutningsvis skrivebeskyttes "samtid99.ini"

Understøtttelse af windows 3.1 og windows 3.11

Hvis der opstår fejl i opstarten af programmet når det kører over netværk på 16-bit windows klienter, kan det måske afhjælpes hvis det delte drev tilsluttes et drevbogstav. God fornøjelse....

Forlaget Hedeskov I/S

e-mail: post@samtid.dk

tlf. 70 20 18 64 - kl. 11-13