Velkommen til Artikelbasen Samtid 2001

"Artikelbasen Samtid 2001" består af 3593 artikler, nogle med kort og illustrationer. Artikelbasen er organiseret med emneord og resumeer til alle artikler. Den medfølgende abonnements-kode giver samtidig adgang til de fremtidige artikler, som løbende udgives på internettet på www.samtid.dk. Adgangen gælder i den periode, hvor der er tegnet abonnement.

Alle artiklerne kan læses, kopieres og udskrives direkte fra programmet.

Programmet stiller ingen specielle maskinkrav, men for at opnå en rimelig hastighed anbefaler vi en maskine med windows 95, 16 MB RAM, 8x CD-ROM drev og mindst pentium 75 MHz - og gerne mere. På Windows-maskiner mindst 256 farver - flere farver anbefales. Programmet er designet til og testet på maskiner med Windows 95, 98, NT 4, 2000 og Windows 3.11.

Programmet er endvidere sporadisk afprøvet på Macintosh 68040 og PowerPC. Hukommelseskravet på disse maskiner er 20 MB for en tilfredsstillende afvikling. 256 farver anbefales til Macintosh.

www.samtid.dk/samtid2001/ vil vi fremover orientere om forbedringer i programmet, og vi vil gennemgå eventuelle problemer og løsninger efterhånden som vi erfarer dem.

Se nyhederne i denne version af programmet i filen nyheder.htm.

Start af "Artikelbasen Samtid 2001"

På Windows 95/98 og NT4-maskiner starter programmet normalt af sig selv, når du indsætter cd-rom skiven i computeren.

Hvis autostart IKKE er slået til, skal du dobbeltklikke på "Denne Computer" og dobbeltklikke på "Samtid 2001". Hvis programmet ikke starter nu; men istedet åbner en oversigt over cd-rom'en skal du dobbeltklikke på programmet "Samtid 2001".

På Windows 3.11 starter du programmet "samtid.exe".

 

Sådan bruger du "Artikelbasen Samtid 2001"

I gang med søgningerne

Artiklerne vises på forskellige måder i oversigtsform. Enten kun med titler, med lidt information om artiklerne eller med et lille resumé. Det vælger du ved at trykke på enten titel, info eller resumé til højre for Søg-knappen. Tryk Søg igen, når du har valgt.

Nu kan du bevæge dig rundt mellem de enkelte artikler på listen ved at bruge piletaster, page-up eller page-down tasterne, eller ved at trykke på eller trække i elevatorskakten i skærmens højre side.

Du vælger en artikel ved blot at trykke på den. Trykker du på F10-tasten vælger programmet den artikel, som er fremhævet.

Avanceret søgning

Giver mulighed for at søge efter ord i basens forskellige dele, fx i artiklernes resumé eller i selve artikelteksten. Samtidig kan du begrænse antallet af fundne artikler fx ved at bruge dato boksene. Læs mere om dette via programmets Hjælp (Hold musen over knappen Avanceret og tryk på F1).

Du kan altid skrive et eller flere ord, fx "Tyskland" og "kurd" hvorefter programmet finder den eller de artikler, som indeholder begge ord. Prøv også 3 ord fx "Sverige", "Tyskland" og "atomkraft".

Begræns søgningen

Overvej nøje søgekombinationerne ved Avanceret søgning, især når du søger i teksten. Søg specifikt med afgrænsende og relevante søgeord. Programmet finder hurtigt de ønskede artikler, også selv om der er mange, men sorteringen af de fundne artikler kan tage meget lang tid.

Søge- eller emneord

I listen over artikler om kurderne, vælg fx artiklen "Tyrkiet fik hjælp til at ...". Nu finder programmet den valgte artikel og viser denne på skærmen. Til venstre for artiklen vises samtidig de søge- eller emneord, der knytter sig til netop denne artikel. Du kan vælge at søge efter disse ord ved blot at trykke på dem.

Problemer og hjælp

Har du problemer, kan du altid trykke på knappen Hjælp. Hvis du ønsker at vide hvordan en bestemt funktion virker (fx Kopiér, Udskriv, Simpel eller Avanceret søgning), kan du placere musen over den valgte knap og trykke på tastaturets F1 tast. Så fortæller programmet dig, hvad den valgte knap gør, og hvordan du kan bruge den. Ved andre funktioner, fx inde i Opsætning, skal du bare køre musen henover de forskellige knapper, så dukker der en forklarende tekst frem.

Genvejstaster

Tryk Ctrl+F1 eller tryk på Hjælp samtidig med at Ctrl-tasten holdes nede.

Kopiér

Har du valgt en artikelliste eller oversigt, så tryk på Kopiér. Hele listen vil blive kopieret, og du kan indsætte den i din tekstbehandling. Er du inde i en artikel og trykker du på Kopiér, så vil artiklen blive kopieret.

Kopier et kort/billede

Til fx artiklen "Tyrkiet fik hjælp til at..." hører der et kort. Udenfor artiklen ses kortet som et lille billede. Trykker du på dette lille billede vil billedet blive kopieret, så du kan indsætte det i et andet program.

Udskriv

Har du valgt en artikelliste eller oversigt, så tryk på Udskriv, og hele listen vil blive udskrevet på den printer, som er tilsluttet computeren. Er du inde i en artikel, så tryk på Udskriv, og hele artiklen inklusiv evt. kort/billeder bliver udskrevet.

 

Opsætning

Programmet gemmer dine indstillinger til næste gang, du starter programmet. Det gælder også hvis programmet kører i et netværk.

Skrifttyper og bogstavstørrelse

I opsætningen kan du vælge bogstavtype, bogstavfarver og bogstavstørrelse.

Du kan fx vælge Times New Roman i størrelsen 14 punkt med bogstavfarven "sort" og "mus over"-farven "rød". Det betyder at teksten farves rød, når du bevæger musen hen over den.

Du kan også vælge en anden baggrundsfarve. Du kan endelig vælge at baggrunden skal være halvgennemsigtig. Dette virker dog kun, hvis maskinen viser mere end 256 farver og det anbefales, at du kun benytter denne mulighed hvis du har en meget kraftig computer.

Internettet

Hvis computeren er tilsluttet internettet, så kan programmet automatisk finde artikler, som er udkommet efter at cd-rom programmet blev lavet.

Første gang du kører programmet på maskinen vil programmet ved den første søgning spørge, om du ønsker at koble op på internettet. I opsætningen kan du ændre om programmet hver gang skal spørge, om det skal forsøge at koble op til internettet, om det altid skal forsøge, eller om det skal undlade at forsøge.

Er computeren koblet til et lokalnetværk, som har forbindelse til internettet via en proxyserver, så er der mulighed for at anvende denne. Indstillingen hertil sker i Opsætning. Her kan skolens edb-person evt. hjælpe dig.

På mere almindelige maskiner med modem-forbindelse skal du blot afkrydse, om du ønsker at programmet skal koble op til internettet, og hvornår den skal gøre det.

Vær opmærksom på at programmet IKKE selv lukker for din internetforbindelse!

Adgangskoden kan ændres ved at sætte et kryds i Slet adgangs-kode. Det kan være nødvendigt, hvis der er problemer med koden. Den kan fx være forkert indtastet eller udløbet.

Det er muligt at gemme billeder, som hentes fra internettet når en ny artikel hentes. Hvis du ønsker at gemme billederne fra gang til gang, skal der indsættes en sti til en mappe som kan indeholde midlertidige filer. Dette sker i Opsætning. Et godt valg vil være at oprette en undermappe med navnet "samtid" i den \TEMP eller \TMP mappe som programmet foreslår som standard. Hvis der ikke indsættes en sti, så slettes billederne når programmet lukkes. NB: På macintosh-maskiner skal du vælge en mappe for at billeder kan hentes fra nettet.

Programhastighed

Hvis du har valgt at programmet skal koble op til internettet, så afventer programmet at forbindelsen til internettet etableres. Herefter foregår forespørgelser parallelt på cd-rom'en og på internettet. Normalt vil et 28.8k modem fungere fint, når først forbindelsen til internettet er etableret.

Programmet kræver adgangskode efter 1-1-2003

Cd-rom'en har indbygget en spærring, som kun tillader kørsel uden adgangskode indtil 1. januar år 2003. Hvis der er indtastet korrekt brugernavn og adgangskode og iøvrigt et gyldigt abonnementet på Samtid, så vil programmet automatisk låse op. Det sker ved en forespørgsel til Samtid's server på internettet. Gyldighedsperioden opdateres iøvrigt løbende, når cd-rom'en anvendes på nettet. Den version af programmet som kører på windows 3.1-maskiner (Samtid.exe) kan dog ikke køre efter denne dato. Hvis der stadig er behov for windows 3.1-versioner efter denne dato for abonnenter, så vil opdateringer kunne rekvireres hos os.

 

Installation på harddisk og netværk

Overførelse af "Artikelbasen Samtid 2001" til harddisken

Programmet "Artikelbasen Samtid 2001" vil kunne afvikles hurtigere, hvis det installeres direkte på computerens harddisk. Programmet fylder ca. 147 MB. Kopieringen fra cd-rom'en kan ske på følgende måde (Windows 95/98/NT4):

  1. Lav først en mappe på computerens harddisk fx med navnet "\programmer\samtid2001".
  2. Hvis maskinen har autostart på cd-rom'en, skal du afslutte programmet, før du kan begynde at kopiere.
  3. Dobbeltklik på "Denne Computer".
  4. Højreklik på cd-rom-drevet, som er markeret med Samtid-ikonen og Samtid 2001. Vælg open/åben
  5. Nu kan du se cd-rom'ens filer. Markér alle filer med Ctrl + A og træk dem over på den mappe, som du har lavet.
  6. Check efter at alle filer på harddisken er skrivebeskyttede. Marker alle filer med Ctrl + A i den oprettede mappe på harddisken, og klik på menupunktet Filer|Egenskaber. Markeringen foran Skrivebeskyttet skal være et flueben i en hvid kasse.
  7. Hvis databasen skal deles mellem flere samtidige brugere i et netværk bør du også studere filen netvaerk.htm.
  8. Herefter kan du lave normale genveje til programmet.

På en Macintosh kan du trække hele cd-rom'en ind i din harddisk.

Har du nogle spørgsmål eller gode ideer er du velkommen til at ringe eller skrive til:

 

Forlaget Hedeskov I/S

e-mail: post@samtid.dk

tlf. 70 20 18 64 - kl. 11-13