49. Udvikling på mange områder (1950-1980)

Indhold Danmarkshistorien
48. Forholdet til Grønland (1953-1982)forrige
50. Kvindernes fremmarch (1945-1998)næste

I 1960'erne blev der bygget et kolossalt antal boliger – omkring 50.000 om året. Det stillede krav til planlægningen, og By- og landzoneloven strammede reglerne for, hvor folk måtte bygge. Der gennemførtes også en kommunalreform, der flyttede opgaver fra staten og ud i landet og mindskede forskellene mellem rige og fattige kommuner. På universiteterne oplevede man et ungdomsoprør, der betød, at de studerende fik mere indflydelse.

mere om: [Boliger] [Byggeri] [Planlægning] [Kommuner] [Amter] [Kommunalreformen] [København] [Egnsudvikling] [Ungdomsoprør] [RUC] [Roskilde Universitet] [Universiteter]

www.samtid.dk: forsiden

Din browser undstøtter ikke "Cookies". Dette er nødvendigt for at du kan få adgang til artiklerne. Slå "Cookies" til på browseren for at se flere artikler - ellers får du kun artiklens resumé.
navn:
adgangskode:
Hvis du indtaster korrekt navn og adgangskode vil du kunne se alle artiklerne i sin helhed. Ellers vil du have adgang til en ny artikel efter hvert ca. 20 minut.

Navn og adgangskode følger med fakturaen til cd-rom'en Samtid avisbasen 2001, som købes direkte fra forlaget. Har I forlagt fakturaen, eller virker adgangskoden ikke, så skriv til os, ring på 70 20 18 64 eller se denne side med hjælp.

Adgangsoplysningen tilknyttes maskinens internet-browser (i en cookie). Derfor skal du indtaste navn og adgangskode hver gang du benytter en ny maskine eller en anden type browser på samme maskine.


 Copyright © 1980-2018 Forlaget Hedeskov I/S