45. Sydslesvig og Færøerne (1946-2002)

Indhold Danmarkshistorien
44. Befrielse og retsopgør (1945)forrige
46. Danmark kommer i NATO (1948-1993)næste

Efter krigen strømmede tyske flygtninge ind i Sydslesvig, hvor der snart var næsten lige så mange flygtninge som hjemmehørende. De danske stemmetal steg stærkt, hvad der i Danmark skabte en bevægelse for at kræve Sydslesvig til Danmark. Et stort flertal af de danske politikere var dog imod tanken. På Færøerne førte en forkludret afstemning til, at et flertal i det færøske Lagting krævede uafhængighed af Danmark. Det lykkedes dog at nå til enighed om et vidtgående hjemmestyre, hvor færingerne i praksis selv kunne afgøre, hvad de skulle bestemme – og betale.

mere om: [Sydslesvig] [Flygtninge] [Knud Kristensen] [Hans Hedtoft] [Færøerne] [Hjemmestyre] [Lagtinget]

www.samtid.dk: forsiden

Din browser undstøtter ikke "Cookies". Dette er nødvendigt for at du kan få adgang til artiklerne. Slå "Cookies" til på browseren for at se flere artikler - ellers får du kun artiklens resumé.
navn:
adgangskode:
Hvis du indtaster korrekt navn og adgangskode vil du kunne se alle artiklerne i sin helhed. Ellers vil du have adgang til en ny artikel efter hvert ca. 20 minut.

Navn og adgangskode følger med fakturaen til cd-rom'en Samtid avisbasen 2001, som købes direkte fra forlaget. Har I forlagt fakturaen, eller virker adgangskoden ikke, så skriv til os, ring på 70 20 18 64 eller se denne side med hjælp.

Adgangsoplysningen tilknyttes maskinens internet-browser (i en cookie). Derfor skal du indtaste navn og adgangskode hver gang du benytter en ny maskine eller en anden type browser på samme maskine.


 Copyright © 1980-2018 Forlaget Hedeskov I/S