38. Sønderjyderne og Påskekrisen (1920)

Indhold Danmarkshistorien
37. Det styrede samfund (1914-1918)forrige
39. Verdenskrisen (1929-1940)næste

Sønderjyderne havde det hårdt under det tyske styre, men under ledelse af H.P. Hanssen besluttede de unge mænd sig til sidst for at blive i landsdelen og gå i tysk militærtjeneste. Det kostede 5.000 af dem livet under Første Verdenskrig, men til gengæld fik sønderjyderne efter krigen mulighed for at stemme sig til Danmark. Flensborg kom dog ikke med, fordi byen nu havde et stort tysk flertal. Det førte til Påskekrisen 1920, hvor kongen afskedigede den radikale regering, hvad der skabte store uroligheder.

mere om: [Sønderjylland] [Sønderjyder] [Optanter] [H.P. Hanssen] [Første Verdenskrig] [Versailles-traktaten] [Folkeafstemning] [Flensborg] [Tønder] [Påskekrisen] [Christian den Tiende] [C.Th. Zahle] [Kommunister] [Island] [Håndskrifterne]

www.samtid.dk: forsiden

Din browser undstøtter ikke "Cookies". Dette er nødvendigt for at du kan få adgang til artiklerne. Slå "Cookies" til på browseren for at se flere artikler - ellers får du kun artiklens resumé.
navn:
adgangskode:
Hvis du indtaster korrekt navn og adgangskode vil du kunne se alle artiklerne i sin helhed. Ellers vil du have adgang til en ny artikel efter hvert ca. 20 minut.

Navn og adgangskode følger med fakturaen til cd-rom'en Samtid avisbasen 2001, som købes direkte fra forlaget. Har I forlagt fakturaen, eller virker adgangskoden ikke, så skriv til os, ring på 70 20 18 64 eller se denne side med hjælp.

Adgangsoplysningen tilknyttes maskinens internet-browser (i en cookie). Derfor skal du indtaste navn og adgangskode hver gang du benytter en ny maskine eller en anden type browser på samme maskine.


 Copyright © 1980-2018 Forlaget Hedeskov I/S