C.A. Bluhme (1852-1853 og 1864-1865)

Tema: Statsministre
C.E. Frijs (1865-1870)forrige
D.G. Monrad (1863-1864)næste

C.A. Bluhme havde som udenrigsminister ansvaret for de aftaler, der i 1851 blev indgået om Slesvig og Holsten, og som viste sig at være så vanskelige at gennemføre, at de førte til krigen i 1864. Han ledede desuden regeringen i to korte perioder. Den sidste var efter nederlaget i 1864, hvor han forgæves søgte at få en tålelig fred for Danmark.

mere om: [C.A. Bluhme] [Slesvig] [Sønderjylland]

www.samtid.dk: forsiden

Din browser undstøtter ikke "Cookies". Dette er nødvendigt for at du kan få adgang til artiklerne. Slå "Cookies" til på browseren for at se flere artikler - ellers får du kun artiklens resumé.
navn:
adgangskode:
Hvis du indtaster korrekt navn og adgangskode vil du kunne se alle artiklerne i sin helhed. Ellers vil du have adgang til en ny artikel efter hvert ca. 20 minut.

Navn og adgangskode følger med fakturaen til cd-rom'en Samtid avisbasen 2001, som købes direkte fra forlaget. Har I forlagt fakturaen, eller virker adgangskoden ikke, så skriv til os, ring på 70 20 18 64 eller se denne side med hjælp.

Adgangsoplysningen tilknyttes maskinens internet-browser (i en cookie). Derfor skal du indtaste navn og adgangskode hver gang du benytter en ny maskine eller en anden type browser på samme maskine.


 Copyright © 1980-2018 Forlaget Hedeskov I/S