A.S. Ørsted (1853-1854)

Tema: Statsministre
P.G. Bang (1854-1856)forrige
A.W. Moltke (1848-1852)næste

Anders Sandøe Ørsted var bror til fysikeren H.C. Ørsted og en fremragende jurist. Forstod tidligt, at Enevælden måtte ophøre, men var hverken tilhænger af almindelig valgret eller demokrat. Da han som 75-årig blev regeringsleder, optrådte han så diktatorisk, at man fik Frederik den Syvende til at presse ham til at gå af.

mere om: [A.S. Ørsted] [Frederik den Syvende] [Demokratiet] [Folkestyret]

www.samtid.dk: forsiden

Din browser undstøtter ikke "Cookies". Dette er nødvendigt for at du kan få adgang til artiklerne. Slå "Cookies" til på browseren for at se flere artikler - ellers får du kun artiklens resumé.
navn:
adgangskode:
Hvis du indtaster korrekt navn og adgangskode vil du kunne se alle artiklerne i sin helhed. Ellers vil du have adgang til en ny artikel efter hvert ca. 20 minut.

Navn og adgangskode følger med fakturaen til cd-rom'en Samtid avisbasen 2001, som købes direkte fra forlaget. Har I forlagt fakturaen, eller virker adgangskoden ikke, så skriv til os, ring på 70 20 18 64 eller se denne side med hjælp.

Adgangsoplysningen tilknyttes maskinens internet-browser (i en cookie). Derfor skal du indtaste navn og adgangskode hver gang du benytter en ny maskine eller en anden type browser på samme maskine.


 Copyright © 1980-2018 Forlaget Hedeskov I/S