Tage Reedtz-Thott (1894-1897)

Tema: Statsministre
Hugo Hørring (1897-1900)forrige
J.B.S. Estrup (1875-1894)næste

Tage Reedtz-Thott var lensbaron på Gavnø i Sydsjælland, men havde et langt bedre forhold til Venstre end de fleste andre godsejere. Han deltog i forliget i 1894 med den moderate del af Venstre og rettede sig loyalt efter det. Men det ville hans forgænger, J.B.S. Estrup, ikke finde sig i, og efter tre år måtte Reedtz-Thott gå af.

mere om: [Tage Reedtz-Thott] [Estrup] [Forliget af 1894]

www.samtid.dk: forsiden

Din browser undstøtter ikke "Cookies". Dette er nødvendigt for at du kan få adgang til artiklerne. Slå "Cookies" til på browseren for at se flere artikler - ellers får du kun artiklens resumé.
navn:
adgangskode:
Hvis du indtaster korrekt navn og adgangskode vil du kunne se alle artiklerne i sin helhed. Ellers vil du have adgang til en ny artikel efter hvert ca. 20 minut.

Navn og adgangskode følger med fakturaen til cd-rom'en Samtid avisbasen 2001, som købes direkte fra forlaget. Har I forlagt fakturaen, eller virker adgangskoden ikke, så skriv til os, ring på 70 20 18 64 eller se denne side med hjælp.

Adgangsoplysningen tilknyttes maskinens internet-browser (i en cookie). Derfor skal du indtaste navn og adgangskode hver gang du benytter en ny maskine eller en anden type browser på samme maskine.


 Copyright © 1980-2018 Forlaget Hedeskov I/S